HAŁAS W PRACY – co warto o nim wiedzieć i jak zapobiegać jego zgubnym skutkom

Hałas w pracy – co warto o nim wiedzieć i jak zapobiegać jego zgubnym skutkom

Od pewnego czasu coraz więcej osób wyprowadza się z miasta i szuka domu na wsi. Wszystko po to, by uciec od hałasu. Niestety, czasami od hałasu uciec się nie da. Zwłaszcza wtedy, gdy doświadczamy go w pracy. Dotyczy to zwłaszcza zakładów przemysłowych, w których procesy produkcyjne generują nieustannie hałas o znacznym natężeniu. Z tego względu prawo polskie nakłada na pracodawcę obowiązek kontrolowania poziomu hałasu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm pracodawca musi również zadbać o ograniczenie ekspozycji na hałas, której doświadczają pracownicy i dostarczenie środków ochrony takich jak ochronniki słuchu. Co warto wiedzieć o hałasie w pracy i sposobach walki z jego negatywnym wpływem na zdrowie pracowników?

Definicja hałasu  i obowiązujące normy dotyczące hałasu w pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje hałas jako „każdy dźwięk, który może doprowadzić do utraty słuchu, albo być szkodliwy dla zdrowia lub niebezpieczny z innych względów”. W zależności od czasu ekspozycji na hałas, jego rodzaju i natężenia ten szkodliwy wpływ może mieć różne skutki od spowodowania większego rozdrażnienia do poważnego uszkodzenia słuchu. Dzięki badaniom oceniającym wpływ hałasu na słuch i ogólny stan zdrowia opracowano dopuszczalne normy natężenia hałasu w zakładzie pracy. Wynoszą one 85 dB dla dziennej (8 godzin) i tygodniowej ekspozycji. Dodatkowo określono maksymalny poziom dźwięku A (115 dB) i maksymalny poziom dźwięku C (135 dB).

Negatywne skutki hałasu dla organizmu człowieka

Nikt raczej nie ma wątpliwości, że długotrwała ekspozycja na hałas może mieć negatywny wpływ na słuch i spowodować jego uszkodzenie. Okazuje się jednak, że dźwięki o dużym natężeniu mają także inne skutki uboczne. Wpływają one na zwiększenie ciśnienia krwi, powodują szybsze zmęczenie i bóle głowy. Negatywnie oddziałują na układ nerwowy, powodując drażliwość i nadpobudliwość oraz zmniejszając zdolność koncentracji. Wydajność psychofizyczna osób pracujących w hałasie również ulega pogorszeniu.

Sposoby zapobiegania zgubnym skutkom hałasu w pracy

Całkowite wyeliminowanie hałasu w pracy nie jest możliwe. Każda maszyna przemysłowa w czasie pracy wytwarza dźwięki o różnej częstotliwości i natężeniu. Wytwarzają je również narzędzia ręczne i elektryczne. Istnieją jednak sposoby, by ograniczyć zgubny wpływ powodowanego przez nie hałasu na pracowników. Najważniejsze z nich to:

a) Odpowiednia organizacja przestrzeni

W celu ograniczenia hałasu maszyny na hali produkcyjnej można ustawić w taki sposób, by dźwięki przez nie wytwarzane nie nakładały się na siebie. Można również umieścić najgłośniejsze maszyny razem w osobno wydzielonym sektorze i zaplanować proces produkcyjny w taki sposób, by ograniczyć czas przebywania w nim ludzi. Dobrym pomysłem jest także zastosowanie konstrukcji, paneli i ekranów dźwiękochłonnych.

b) Zaopatrzenie pracowników w indywidualne ochronniki słuchu

Specyfika pracy często nie pozwala na całkowite uniknięcie hałasu. Co więcej, normy hałasu w wielu branżach są stale przekraczane i jak do tej pory nie stworzono technologii umożliwiających „cichszą” pracę w tych sektorach. W takiej sytuacji prawo nakłada na pracodawcę obowiązek dostarczenia pracownikom ochronników słuchu. Jeśli jednak chcemy nie tylko spełnić wymogi prawa, ale również zadbać o komfort pracowników, musimy wybrać najlepsze zatyczki do uszu o wysokiej jakości. Takie ochronniki słuchu dla firm są nie tylko wygodne, ale również „selektywne” w tłumieniu różnych odgłosów. Odgłosy maszyn są dzięki nim wyciszone, a inne „pożądane” dźwięki takie jak głos współpracownika przekazującego ważne informacje są słyszalne. Ze względu na znaczne różnice w specyfice poszczególnych branż zatyczki przeciwhałasowe do firm powinny być zamawiane na wymiar. Dzięki temu mamy pewność, że poziom tłumienia szkodliwych dźwięków będzie dopasowany do twoich potrzeb. Profesjonalne ochronniki słuchu na wymiar pozwolą ograniczyć wpływ hałasu w zakładzie pracy do minimum.

Zatyczki do uszu w pracy są stosowane nie tylko przez pracowników przemysłowych. Potrzebują ich również zawodowi muzycy. Ze względu na ciągłą ekspozycję na głośne dźwięki są szczególnie narażeni na negatywne działanie hałasu. Profesjonalne stopery dla muzyków to konieczność, by mogli cieszyć się dobrym słuchem przez całe życie.

Jako producent ochronników słuchu na wymiar możemy zagwarantować zmniejszenie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie pracowników twojej firmy do minimum. Nasze ochronniki słuchu dla firm to przykład idealnego połączenia wygody i skuteczności.