Wszystko, co warto wiedzieć o decybelach (dB) – definicja, dopuszczalne normy i sposoby ochrony słuchu

Czym są decybele?

Dźwięki otaczają nas ze wszystkich stron: głośne i ciche, przyjemne i nieprzyjemne. Nawet w sytuacjach, gdy mówimy, że doświadczamy ciszy, w rzeczywistości gdzieś w tle słyszymy różne odgłosy otoczenia. Co więcej, części dźwięków nie jesteśmy w stanie usłyszeć, a jednak istnieją one gdzieś w przestrzeni. Poziom natężenia dźwięku wydaje się wartością subiektywną, ponieważ różne osoby inaczej go oceniają. Jednakże jego obiektywne mierzenie jest kluczowe, jeśli chcemy zapobiec uszkodzeniu słuchu osób narażonych na jego wysokie natężenie. W celu dokonania takich pomiarów stworzono nową jednostkę miary – decybele (dB). Jednym z dwóch podstawowych parametrów dźwięku jest natężenie (drugim jest częstotliwość, czyli ocena, czy sygnał jest wysoki, czy niski). Ten parametr dotyczy oceny głośności dźwięków. Jest on mierzony właśnie w decybelach – logarytmicznej jednostce miary. Decybele sprawdzają powiązanie między bodźcem a reakcją zmysłu, o którym mówi prawo Webera-Fechnera. Podczas pomiaru porównuje się wielkości zmieniające się liniowo w szerokim zakresie. Co ciekawe decybele są wykorzystywane nie tylko do pomiaru natężenia dźwięku, ale również innych wrażeń zmysłowych.

Jakie natężenie dźwięku może być dla nas szkodliwe?

Konieczność stworzenia jednostki miary dla badania natężenia dźwięku pojawiła się wraz z odkryciem, że ekspozycja na hałas i dźwięki o wysokim natężeniu może prowadzić do poważnego, trwałego uszkodzenia słuchu. Kiedy mamy do czynienia ze „zwykłym” hałasem, który może w najgorszym wypadku tylko nas zirytować, a kiedy pojawia się zagrożenie uszkodzenia słuchu? Wartości te zostały zbadane i podawane są w decybelach:

  • dźwięki do 35 dB nie wykazują żadnego negatywnego wpływu na słuch
  • dźwięki 35-80 dB mogą prowadzić do uszkodzenia słuchu
  • dźwięki 85-130 dB mogą prowadzić do stałego uszkodzenia słuchu
  • dźwięki przekraczające 130 dB są bardzo groźne i przeważnie prowadzą do trwałego uszkodzenia słuchu

Dopuszczalne normy natężenia dźwięku w zakładach pracy

O słuch należy dbać i nie narażać go zbyt często na ekspozycję na wysokie natężenie hałasu. O ile jednak w życiu prywatnym decydujemy o tym sami, o tyle w zakładzie pracy jesteśmy zależni od dobrej woli pracodawcy. W celu ochrony pracowników stworzono normy hałasu, które nie mogą zostać przekroczone, a w wypadku ich stałego przekraczania (ze względu na specyfikę pracy) pracodawca ma obowiązek zapewnić indywidualne ochronniki słuchu dla pracowników narażonych na nadmierny hałas. Norma NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie) hałasu wynosi 85 dB i dotyczy ona 8-godzinnego dobowego czasu pracy. Inne ograniczenia dotyczą rodzaju dźwięków: 115 dB dla maksymalnego poziomu dźwięku A i 135 dB dla szczytowego poziomu dźwięku C.

Jak chronić słuch przed szkodliwym wpływem hałasu?

Jak powszechnie wiadomo, zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Jeśli jesteś narażony na hałas, zastosuj wkładki przeciwhałasowe lub zatyczki do uszu. Wiele osób bardzo niechętnie podchodzi do tej opcji. Uczucie „zatkania” i klejenia w uchu sprawia, że nawet zwykłe stopery do spania stosowane bywają tylko w ostateczności. Pamiętaj jednak, że stopery do uszu bardzo się od siebie różnią. Oprócz tanich, jednorazowych stoperów, na rynku dostępne są również ochronniki słuchu na wymiar. Najlepsze zatyczki do uszu to właśnie te produkowane indywidualnie na zamówienie: w odpowiednim rozmiarze i z filtrem odpowiednim dla konkretnego zastosowania. Profesjonalne stopery dla muzyków i zatyczki dla dj, zatyczki do spania, zatyczki do uszu do samolotu, zatyczki do uszu dla strzelców, zatyczki do uszu dla dzieci i dorosłych – wszystkie różnią się parametrami i sposobem wykonania. Kupienie jednej pary stoperów dla każdego z tych zastosowań jest nieporozumieniem. Jako producent zatyczek na wymiar Haspro możemy zagwarantować, że u nas zamówisz profesjonalne zatyczki do uszu na wymiar, dzięki którym nie będziesz już musiał martwić się o szkodliwy wpływ wysokiego natężenia dźwięku na twój słuch.