Jak można uszkodzić słuch?

Ty też możesz być zagrożony uszkodzeniem słuchu!

Rozwijamy się, postęp cywilizacyjny mknie jak szalony, a wraz z nim co raz to więcej zagrożeń. Jednym z nich jest wszech obecnie panujący hałas. Dopada nas na ulicy, w domu, a co najważniejsze w pracy. Aktualnie ponad 200 000 osób pracuje w warunkach zagrażających słuchowi! A do większej szkody niewiele brakuje, wystarczy długotrwałe przebywanie w miejscach, gdzie dźwięki przekraczają 85 dB, czyli chociażby na ulicy.

Czy wiesz, że ponad 17% chorób zawodowych diagnozowanych w Polsce dotyczy właśnie ubytków słuchu? Zobacz, które dziedziny produkcji stwarzają największe zagrożenie dla Twojego słuchu:

  • Produkcja chemii
  • Produkcja urządzeń elektrycznych
  • Produkcja urządzeń optycznych
  • Przetwórstwo drewna
  • Przetwórstwo i produkcja metali

RODZAJE I SYMPTOMY USZKODZEŃ SŁUCHU:

  • Lekki niedosłuch występuje, kiedy dolna granica słyszalności, czyli próg słyszenia oscyluje w obrębie 26 – 40 dB. Przy takim ubytku mogą wystąpić trudności w prowadzaniu rozmowy w hałaśliwych miejscach.
  • Średni niedosłuch diagnozowany jest w przypadku, gdy próg słyszalności zostaje przesunięty do poziomu 41 – 55 dB. Osoby z tą przypadłością zawsze głośno ustawiają telewizor, nie są także w stanie rozmawiać w hałasie.
  • Ciężki niedosłuch  to taki, w którym granica słyszalności to 56 – 70 dB. Oznacza to, że przy ciężkim niedosłuchu trudno zrozumieć mowę nawet w cichym pomieszczeniu.
  • Głęboki niedosłuch objawia się progiem słyszalności w skali 71 – 90 dB. W przypadku takiego uszkodzenia słuchu prowadzenie rozmowy możliwe jest tylko wtedy, gdy rozmówca krzyczy.
  • Bardzo głęboki niedosłuch, czyli taki, w którym granica słyszalności przekracza 90 dB. Jest to schorzenie poważnie ingerujące w codzienne funkcjonowanie, ponieważ utrudnia zrozumienie nawet bardzo głośnej mowy.

Przestrogi przestrogami, ale liczy się konkretne działanie. Bez niego nie uratujesz swojego słuchu.

Zadbaj o swój słuch już teraz, a podziękujesz sobie w przyszłości.