Co to jest wskaźnik SNR?

SNR – Single Number Rating – uproszczony współczynnik redukcji szumu. Pojedyncza liczba określająca tłumienie, jakie może zapewnić ochronnik słuchu.

Jest to wskaźnik używany w krajach Unii Europejskiej oraz sąsiednich państwach.

SNR przedstawia wskaźniki ochronników z uwzględnieniem środowiska, w jakim ochronniki będą używane:

H – dla wysokich częstotliwości, M – dla średnich częstotliwości, L – dla niskich częstotliwości.

Uwaga! Oznaczenia H,M,L nie odnoszą się do poziomu dźwięku, lecz do widma akustycznego dźwięku. Dla przykładu, ochronnik oznaczony wskaźnikiem SNR 26, H=32, M=23, L=14 – szacowane pasmo tłumienia zmienia się wraz widmem akustycznym hałasu w środowisku, w którym używany jest ochronnik. Wskaźnik SNR jest wynikiem matematycznych obliczeń i daje nam pojedynczy wskaźnik tłumienia poszczególnego ochronnika dla największego procentu społeczeństwa.